Ako servisovať lyže

Servis lyží je často podceňovaný, ale pritom je veľmi dôležitý. Úplným základom servisu je hrana lyže. Bez servisu lyží môže byť v lepšom prípade lyžovanie trápenie, v tom horšom môže byť nebezpečné. V tomto článku sa dozviete niečo viac o hranách lyží a prečo sú vlastne základom.

Posúdenie rovinnosti skĺznice

Rovnosť sklznice občas treba skontrolovať kovovým pravítkom alebo uholníkom. Môžeme dostať nasledovné výsledky:

1.Konkávna sklznica: je vyklenutá dovnútra, lyže ležia na hranách, majú zlú točivosť a sklon zarezávať sa do snehu.

2.Konvexná sklznica: je vyklenutá von, hrany zle dosadajú, lyže sa zle ovládajú.

3.Rovná sklznica: od hrany po hranu tvorí rovinu, lyže ležia na sklznici a hranách, pri správnom nabrúsení hrán sú dobre ovládateľné a točivé.

Ak sklznica nie je rovná treba dať lyže prebrúsiť do servisu.

Brúsenie hrán

Nenabrúsené lyže sa na tvrdej a zľadovatelej zjazdovke zle ovládajú a nepríjemne sklzávajú. V priebehu niekoľkých hodín, zvlášť na zľadovatenej tvrdej zjazdovke sa držanie lyží na snehu citeľne znižuje a lyže treba častejšie brúsiť. Brúsiť hrany musíme ak lyže podkĺzavajú a strácame nad nimi kontrolu. Správne nabrúsené lyže majú lepšiu točivosť a lepšie držia na zľadovatenom snehu, umožňujú lepšie vedenie lyží a stabilitu v zákrute, skracuje sa brzdná dráha čo vedie k vyššej bezpečnosti lyžiara a ostatných lyžiarov na zjazdovke.

Spravidla sú hrany lyží od výrobcu nabrúsené pod uhlom 90°. Pred úpravou hrán musíme lyže očistiť. Pri brúsení hrán je vhodné použiť tenké pracovné rukavice a špeciálne značkové náradie (napr. Toko), ktoré zabezpečí správnu geometriu uhlov. Pilník musíme ťahať pomaly, v smere jazdy. Piliny hneď odstrániť, aby sme nepoškriabali sklznicu.

Spodná hrana (horizontálne brúsenie) uhol α1

Hranu brúsime 5–15 cm vpredu a vzadu pod uhlom približne 0,5°–1,5° zvyšok 0°–0,5°. Zošikmená hrana zvýši točivosť lyží. Švih nemusí byť taký výrazný, lyže sa menej zarezávajú. Trenie lyží bude nižšie.

Bočná hrana (vertikálne brúsenie) uhol α2

Hranu brúsime pod uhlom približne 86°–89°. Nabrúsená bočná hrana výrazne zvyšuje držanie lyží na snehu, ale zároveň sa lyže viac zarezávajú do snehu. Lyže sa dobre vedú a sú bezpečnejšie na tvrdej, zamrznutej zjazdovke. Ak bočná hrana z lyže málo vyčnieva, musíme najprv použiť špeciálny hoblík, ktorým odstránime plast pri hrane.

Bočná a spodná hrana spolu

Kombinovaným brúsením oboch hrán získame prednosti oboch metód. Lyže lepšie držia na snehu a sú ľahšie točivé. Menší uhol bude ostrejší, ale bude mať nižšiu životnosť. Pre väčšinu lyžiarov je optimum α1 = 0,5°, α2 = 88°.

Životnosť sklznice – 10x – 15x pri prerábaní uhlov hrán a štruktúry sklznice

Uhly hrán

86 – výnimky

87 – závodníci

88 – štandard