Vrátenie tovaru

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zároveň, ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:

  • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva, oddelene
  • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
  • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

Tovar nám môžeš zasielať do našich kamenných predajní alebo nám ich osobne vrátiť na týchto adresách:

Intersport Žilina - OC Dubeň 

Vysokoškolákov 52
010 08 Žilina
Slovenská republika
Otváracia doba predajne:
Po - Ne: 09:00 - 20:00
tel.: 0901 746 587
email: duben@intersportskl.com
 

Intersport Dolný Kubín - OC Stop Shop 

Aleja Slobody 3056/13G
02601 Dolný Kubín
Slovenská republika
Otváracia doba predajne:
Po - Ne: 09:00 - 19:00
tel.: 0908 746 584

 

Intersport Košice - OC Optima 

Moldavská cesta 32
040 11 Košice
Slovenská republika
Otváracia doba predajne:
Po - Ne: 09:00 - 20:00
tel.: 0901 746 588

 

INTERSPORT OC Slanica Námestovo 

OC Slanica
Cesta OC Slanica 1311
029 01 Námestovo
Slovenská republika
Otváracia doba predajne:
Po - Ne: 09:00 - 19:00
tel.: 0911 901 950
 
Celé obchodné podmienky ohľadom vrátenia tovaru nájdeš tu v sekcii VI.