Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť SKL s.r.o., so sídlom na Kragujevská 1, 010 01 Žilina, IČ: 36610267

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.sklshop.sk

Pri poskytovaní predaja tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

 • Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a ďalšie údaje, ktoré vypĺňate dobrovoľne na našej webovej stránke.

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať až do našej poslednej komunikácie.

 • Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa a ďalšie údaje, ktoré vypĺňate dobrovoľne na našej webovej stránke.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a od posledného poskytnutia takýchto služieb alebo dodania tovaru.

 • Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení. 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

15 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@sklsport.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru, spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb GOPAY, IČ: 26046768
 • poskytovateľ e-mailingovej služby ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943
 • marketingová agentúra Effectix s.r.o., IČO: 45535477

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • Heureka Group a.s., IČO: 07822774

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@sklsport.sk alebo zavolajte na tel. č. 0911 901 950

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Technický názov Vydavateľ Účel a popis cookies Doba trvania
_lb sklsport.sk Registruje, ktorý serverový klaster obsluhuje návštevníka. Používa sa v súvislosti s vyrovnávaním záťaže, aby sa
optimalizovať používateľský zážitok.
3 roky
_nss glami.sk Zabezpečuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu krížových požiadaviek. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre
bezpečnosť webovej lokality a návštevníka.
jedna relácia
AWSALB live.luigisbox.com Registruje, ktorý serverový klaster obsluhuje návštevníka. Používa sa v súvislosti s vyrovnávaním záťaže, aby sa
optimalizovať používateľský zážitok.
7 dní
AWSALBCORS live.luigisbox.com Registruje, ktorý serverový klaster obsluhuje návštevníka. Používa sa v súvislosti s vyrovnávaním záťaže, aby sa
optimalizovať používateľský zážitok.
6 dní
gp_s sklsport.sk Jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje reláciu používateľa . 30 dní
language sklsport.sk Uloží preferovaný jazyk používateľa na webovej stránke. 1 rok
PHPSESSID sklsport.sk Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. jedna relácia
SRV_ID mcore.myshoptet.com Tento súbor cookie sa používa v súvislosti s vyrovnávaním záťaže.  Tým sa optimalizuje rýchlosť odozvy medzi návštevníkom a stránkou rozdelením zaťaženia prevádzky na viacero sieťových odkazov alebo serverov. jedna relácia
test_cookie doubleclick.net Slúži na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. 1 deň
ssupp.vid sklsport.sk Potrebné pre funkčnosť funkcie chat-boxu na webovej stránke 6 mesiacov
collect google-analytics.com Slúži na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi. jedna relácia
f0189a22486d# sklsport.sk Neklasifikované jedna relácia
ssupp.visits sklsport.sk Identifikuje poslednú stránku, ktorú návštevník navštívil. Používa sa na to, aby bola funkcia chat-boxu relevantnejšia. 6 mesiacov
_fbp sklsport.sk Facebook ich používa na poskytovanie série reklamných produktov, ako je napríklad ponuka v reálnom čase od tretej strany
inzerentov.
3 mesiace
_gcl_au sklsport.sk Používa sa v službe Google AdSense na experimentovanie s účinnosťou reklamy na webových stránkach, ktoré používajú ich služby 3 mesiace
IDE doubleclick.net Používa sa službou Google DoubleClick na registráciu a vykazovanie akcií používateľa webovej lokality po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom merať účinnosť reklamy a zobrazovať používateľovi cielené reklamy. 1 rok
lbx_ac_easystorage sklsport.sk Určuje, ktoré produkty si používateľ prezrel, čo umožňuje webovej stránke propagovať súvisiace produkty. jedna relácia
pagead/1p-conversion/# google.com Neklasifikované jedna relácia
pagead/1p-user-list/# google.com Sleduje, či používateľ prejavil záujem o konkrétne produkty alebo udalosti na viacerých webových stránkach a zisťuje
ako používateľ prechádza medzi webovými lokalitami. To sa používa na meranie reklamného úsilia a uľahčuje vyplácanie poplatkov za odporúčanie medzi webovými stránkami.
jedna relácia
pagead/viewthroughconversion/858481107 doubleclick.net Neklasifikované jedna relácia
SL_C_23361dd035530_KEY sklsport.sk Zhromažďuje štatistické údaje týkajúce sa návštev používateľa na webovej lokalite, napríklad počet návštev, priemerný čas strávený na webovej lokalite a načítané stránky. Účelom je segmentovať používateľov webovej lokality podľa faktorov, ako sú demografické údaje a geografická poloha , aby mediálne a marketingové agentúry mohli štruktúrovať a pochopiť svoje cieľové
skupiny, aby bolo možné prispôsobiť online reklamu.
1 rok
SL_L_23361dd035530_KEY sklsport.sk Zhromažďuje štatistické údaje týkajúce sa návštev používateľa na webovej lokalite, napríklad počet návštev, priemerný čas strávené na webovej lokalite a aké stránky boli načítané. Účelom je segmentovať používateľov webovej lokality podľa faktorov, ako sú demografické údaje a geografická poloha , aby mediálne a marketingové agentúry mohli štruktúrovať a pochopiť svoje cieľové skupiny a umožniť tak prispôsobenie online reklamy.  trvalo
SL_L_23361dd035530_VID sklsport.sk Zhromažďuje štatistické údaje týkajúce sa návštev používateľa na webovej lokalite, napríklad počet návštev, priemerný čas strávené na webovej lokalite a aké stránky boli načítané. Účelom je segmentovať používateľov webovej lokality podľa faktorov, ako sú demografické údaje a geografická poloha , aby mediálne a marketingové agentúry mohli štruktúrovať a pochopiť svoje cieľové skupiny a umožniť tak prispôsobenie online reklamy.  trvalo
tr facebook.com Facebook ich používa na poskytovanie série reklamných produktov, ako je napríklad ponuka v reálnom čase od tretej strany inzerentov. jedna relácia
tr glami.sk Facebook ich používa na poskytovanie série reklamných produktov, ako je napríklad ponuka v reálnom čase od tretej strany inzerentov. jedna relácia
ct sklsport.sk Neklasifikované jedna relácia
glm_usr glami.sk Neklasifikované 1 rok
glm_usr_tmp glami.sk Neklasifikované 1 rok
gp_g sklsport.sk Neklasifikované jedna relácia
luigis.env.v2.178417-203459 sklsport.sk Neklasifikované jedna relácia
rt glami.sk Neklasifikované jedna relácia
ssupp_c7b6daa44b2cfc6ea74c6eaedbe5e25edb493cc4 sklsport.sk Neklasifikované trvalo

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov. 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad pre ochranu osobných údajov, alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 22.2.2022