Ložiská na inline korčule

Ložiská na korčule sa označujú hodnotou ABEC v rozmedzí 1 - 9. V podstate môžete číslo brať ako ekvivalent kvality (1 najmenej kvalitné, 9 najkvalitnejšie). V skutočnosti číslo vypovedá o presnosti výroby jednotlivých dielov a presnosti jeho chodu. Čím je vyššie číslo ABEC, tým je nižšie trenie, a tým pádom vyššiu rýchlosť. Toto označenie na druhú stranu nevypovedá o kvalite použitých materiálov, použitého maziva a vôľu ložiska. Preto môže byť ABEC 3 od kvalitného výrobcu
lepšie ako ABEC 9 od neznámeho výrobcu. Zjednodušene sa ale môžete riadiť podľa poučky, najvyššie číslo + overený kvalitný výrobca = najkvalitnejšie ložisko. Ložiská označené ABEC 9 nemusia byť lepšie ako ložiská ABEC 7. Vždy záleží na konkrétnom materiále, kvalite maziva, spracovaní a pod. Kto ložisko vyrobil veľa krát povie viac ako jeho samotné označenie. Napr. značka Rollerblade používa pri ABEC 9 označenie SG9, značka K2 napr. ILQ-9 Ložiská je nutné udržiavať a po čase meniť. To záleží na mnohých faktoroch - prašnosť, hmotnosť jazdca, intenzita využitia, údržba.