Nakúpte teraz a začnite splácať o 3mesiace s Home Credit

 Ahoj,

Zamávajte kompromisom. Nakúpte teraz a začnite splácať o 3 mesiace:

1. Vyberte si na e-shope tovar v celkovej hodnote aspoň 200 €.

2. V košíku vyberte platobnú metódu Home Credit a pri voľbe splátok variantu Odložené splácanie.

3. A je to. Pred začiatkom splácania vám príde výpis.

Akcia platí len na obdobie novembra a decembra 2023, pri tejto variante platíte prvú splátku až o 3 mesiace.

 

Podmienky:

Pla pri revolvingovom úvere a nákupe od 200 € na e-shope rozloženom do 11 splátok.

Príklad splácania pre splátkový program:

Odložené splácanie: Pri výške čerpania z revolvingového úveru 399,00 €, výške splátky 40,60 €, dobe trvania splátkového programu 11 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 23,12 %, RPMN 17,1 %, celkom zapla􀆡te 446,60 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 1. 11. 2023, úhrada prvej splátky je 20. 2. 2024 a splatnosť poslednej splátky je 20. 12. 2024. V niektorých prípadoch môže dôjsť z dôvodu zaokrúhľovania splátok k nepatrným rozdielom vo výške poslednej splátky. Konkrétna výška poslednej splátky bude uvedená v mesačnom výpise. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu

úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy. Ponukou nevzniká nárok na poskytnutie splátkového programu.

 

Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona:

Pri úverovom rámci 1 200 € je ročná úroková sadzba 26,28 %, RPMN 33,1 %, celkom zaplatíte 1 389 € a mesačné splátky

sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 127,77 €, 125,58 €, 123,39 €, 121,20 €, 119,01 €, 116,82 €, 114,63 €, 112,44 €,

110,25 €, 108,06 €, 105,87 €, 103,68 €. Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom,

sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru

okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššej úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru

je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.

Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.