Veľkostná tabuľka - značka ENERGETICS - detská obuv

Ak chceš zistiť správnu veľkosť topánok, nemal by si mať pri meraní na sebe ponožky. Odmeraj vzdialenosť medzi najdlhším bodom špičky a koncom päty.

Tip
Nakresli na papier rovnú čiaru a polož na ňu nohu. Na čiare vyznač koniec päty a koniec najdlhšej špičky a zmeraj vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami.

VEĽKOSŤ DĺŽKA CHODIDLA
22 13,8cm-14,1cm
23 14,2cm-14,5cm
24 14,6cm-15,4cm
25 15,5cm-16,2cm
26 16,3cm-17,1cm
27 17,2cm-17,9cm
28 18cm-18,3cm
29 18,4cm-18,7cm
30 18,8cm-19,6cm
31 19,7cm-20,4cm
32 20,5cm-20,9cm
33 21cm-21,4cm
34 21,5cm-22,4cm
35 22,5cm-22,9cm