Veľkostná tabuľka - značka ENERGETICS - dámska obuv

Ak chceš zistiť správnu veľkosť topánok, nemal by si mať pri meraní na sebe ponožky. Odmeraj vzdialenosť medzi najdlhším bodom špičky a koncom päty.

Tip
Nakresli na papier rovnú čiaru a polož na ňu nohu. Na čiare vyznač koniec päty a koniec najdlhšej špičky a zmeraj vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami.

EU DĺŽKA CHODIDLA
36 22,1cm-22,4cm
37 22,5cm-22,9cm
38 23cm-23,7cm
39 23,8cm-24,2cm
40 24,1cm-24,9cm
41 25cm-25,5cm
42 25,6cm-25,9cm
43 26cm-26,7cm
44 26,8cm-27,9cm
45  28cm-28,3cm
46 28,4cm-28,8cm
47  28,9cm-30cm
48 30,1cm-30,4cm
49 30,5cm-31cm
50 31,1cm-31,4cm