Veľkostná tabuľka - značka ADIDAS - pánska obuv

Ak chceš zistiť správnu veľkosť topánok, nemal by si mať pri meraní na sebe ponožky. Odmeraj vzdialenosť medzi najdlhším bodom špičky a koncom päty.

Tip
Nakresli na papier rovnú čiaru a polož na ňu nohu. Na čiare vyznač koniec päty a koniec najdlhšej špičky a zmeraj vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami.

EU UK US DĺŽKA CHODIDLA
36 3,5 4 22,1cm
36 2/3 4 4,5 22,5cm
37 1/3 4,5 5 22,9cm
38 5 5,5 23,3cm
38 2/3 5,5 6 23,8cm
39 1/3 6 6,5 24,2cm
40 6,5 7 24,6cm
40 2/3 7 7,5 25cm
41 1/3 7,5 8 25,5cm
42 8 8,5 25,9cm
42 2/3 8,5 9 26,3cm
43 1/3 9 9,5 26,7cm
44 9,5 10 27,1cm
44 2/3 10 10,5 27,6cm
45 1/3 10,5 11 28cm
46 11 11,5 28,4cm
46 2/3 11,5 12 28,8cm
47 1/3 12  12,5 29,3cm
48 12,5 13 29,7cm
48 2/3 13 13,5 30,1cm
49 1/3 13,5 14 30,5cm
50 14 14,5 31cm
50 2/3 14,5 15 31,4cm
51 1/3 15 16 31,8cm
52 2/3 16 17 32,6cm
53 1/3 17 18 33,5cm
54 2/3 18 19 34,3cm
55 2/3 19 20 35,2cm